Zbigniew Rychlicki 1971 r.

Pocztówka autorstwa Zbigniewa Rychlickiego. Biuro Wydawnicze Ruch, 1971 r.
…………………………………………………………………………………………………
Vintage postcard by Zbigniew Rychlicki, 1971.

Rychlicki Zbigniew 1971 Biuro wydawnicze ruch warszawa