Langnese, 1977 r.

Seria smakowitych reklam Langnese z 1977 r. Lody te sprzedawane są pod marką Algida w Polsce, Good Humor w USA, Wall’s w Anglii… w sumie jest ponad 20 lokalnych nazw na poszczególne rynki!
……………………………………………………………………………………………………..
Appetizing Langnese ads, 1977. This ice cream is sold under Algida brand in Poland, Good Humor in US, Wall’s in UK…there are over 20 local names for individual markets!

vintage algida ad vintage algida ad vintage algida ad