CETEBE (3)

Obiecana kolejna część (nie ostatnia!) etykiet CETEBE. Ostatnia etykieta to Confexim, o którym wspominałam w pierwszym poście CETEBE – znajdziecie go tutaj.
………………………………………………………………………………………………
More CETEBE labels (and more to come!). You can find the previous CETEBE post here.

etykiety CETEBE etykiety CETEBE etykiety CETEBE etykiety CETEBE etykiety CETEBE etykiety CETEBE cetebe9 cetebe10 etykiety CETEBE etykiety CETEBE etykiety CETEBE

Etykiety CETEBE (1)

Etykiety CETEBE z lat 60-tych.
……………………………………………………………………………………………………..
CETEBE labels, 1960s. CETEBE was a Polish state owned textile importer/exporter. These labels were probably part of CETEBE textiles packaging.

CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBECETEBECETEBE

CETEBE to powstałe w 1946 r. przedsiębiorstwo państwowe. W internecie panuje powszechne przekonanie, że etykiety CETEBE były etykietami na nici. Jednak moim zdaniem mogły one być elementem opakowania tkanin. Świadczy o tym profil działalności przedsiębiorstwa w latach z których etykiety pochodzą. Miałam okazję zapoznać się z firmowymi periodykami, z których wynika że w 1963 r. wydzielono z CETEBE eksport i import konfekcji i „artykułów różnych” i przekazano je nowemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznemu – Confeximowi. CETEBE zajęło się wyłącznie eksportem i importem tkanin.

O tym, że etykiety mogły służyć do znakowania tkanin świadczy również analiza rynku sudańskiego przeprowadzona na łamach firmowego biuletynu:

„(…) Sytuacja rynkowa
Głównym konkurentem na rynku w tkaninach z włókien sztucznych oraz tkaninach bawełnianych drukowanych (kretony) jest Związek Radziecki i Rumunia. W tkaninach popelinowych i typu „fancy” spotykamy się z konkurencją przede wszystkim Japonii, Jugosławii, Czechosłowacji i Węgier. O ile w pierwszej grupie tkanin tj. tkanin kretonowych i z włókien sztucznych cieszymy się lepszą opinią od konkurencji, o tyle w tkaninach popelinowych i fantazyjnych przewyższają nas w tym względzie wyraźnie Japończycy. Niezależnie od powyższego Japończycy dysponują o wiele szerszym asortymentem tkanin popelinowych, które umiejętnie reklamują na rynkach.

Zagadnienie reklamy
Na rynku sudańskim Japończycy reklamują szeroko niektóre artykuły, zwłaszcza popeliny, w postaci reklamy kinowej, ulotek, podarków, i tp. My posiadamy 2 takie artykuły, które winny być przedmiotem szczególnej reklamy na wzór japoński, a mianowicie Lido i Krakus. Obok reklamy kinowej przewiduje się opracowanie pewnych upominków, które dotyczyłyby tylko 2 artykułów, oraz nadanie tym artykułom specjalnego znaku fabrycznego. (…)”

CETEBE

Etykieta z tkaniny LIDO

Przytoczony tekst pokazuje też jak dużą aktywnością i świadomością wykazywało się CETEBE w sferze promocji. Podejście nietypowe jak na realia Polski Ludowej. Wynikało ono z uczestnictwa przedsiębiorstwa na międzynarodowych rynkach. Konkurencja robi swoje.

CETEBE uczestniczyło też w targach krajowych i zagranicznych. Tutaj możecie obejrzeć relację z 1956 r. (Pawilon Przemysłu Tekstylnego na Międzynarodowych Targach Poznańskich) – piękne stoisko CETEBE – wiklinowe manekiny, konie, lustra…robi wrażenie.

Jeszcze jedna ciekawostka – odnośnie logo firmowego, które widnieje na etykietach. Okazuje się, że pochodzi ono od loga mojej Alma Mater. „Nazwa i znak firmowy Przedsiębiorstwa pochodzą z pierwszych lat istnienia CETEBE. Fregata była godłem najstarszej polskiej uczelni handlowej – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wychowankowie łódzkiego oddziału tej Szkoły, którzy w latach 1947-48 zasilili kadry aparatu handlu zagranicznego, adaptowali fregatę jako symbol łódzkiego eksportera polskich towarów tekstylnych.”

Do etykiet CETEBE i historii tego przedsiębiorstwa będę jeszcze wracała w przyszłych wpisach.