Pozdrowienia z urlopu! // Greetings form vacation!

Dwie wakacyjne pocztówki z lat 50-tych. Druga wykonana ręcznie.
………………………………………………………………………………………………
Two holiday postcards from the fifties. The second one is handmade. stara pocztówka_pozdrowienia z wczasówstara pocztówka_pozdrowienia z nad morza