Nie rozsiewaj zarazków // Don’t spread germs

Sezon grypowy uważam niestety za otwarty… Ulotka edukacyjna Ministerstwa Zdrowia, lata 50/60.
………………………………………………………………………………………………

Vintage leaflet published by Polish Ministry of Health, 50s/60s.

vintage leaflet