Jerzy Flisak, WSS Społem

Dowcipne reklamy Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem. Lata 70, Jerzy Flisak.
……………………………………………………………………………………………………..
Cute ads of Polish stores. Jerzy Flisak, 1970s.

Jerzy Flisak Jerzy Flisak Jerzy Flisak Jerzy Flisak Jerzy Flisak Jerzy Flisak Jerzy Flisak Jerzy FlisakJerzy Flisak Jerzy Flisak