Etykiety CETEBE (1)

Etykiety CETEBE z lat 60-tych.
……………………………………………………………………………………………………..
CETEBE labels, 1960s. CETEBE was a Polish state owned textile importer/exporter. These labels were probably part of CETEBE textiles packaging.

CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBE CETEBECETEBECETEBE

CETEBE to powstałe w 1946 r. przedsiębiorstwo państwowe. W internecie panuje powszechne przekonanie, że etykiety CETEBE były etykietami na nici. Jednak moim zdaniem mogły one być elementem opakowania tkanin. Świadczy o tym profil działalności przedsiębiorstwa w latach z których etykiety pochodzą. Miałam okazję zapoznać się z firmowymi periodykami, z których wynika że w 1963 r. wydzielono z CETEBE eksport i import konfekcji i „artykułów różnych” i przekazano je nowemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznemu – Confeximowi. CETEBE zajęło się wyłącznie eksportem i importem tkanin.

O tym, że etykiety mogły służyć do znakowania tkanin świadczy również analiza rynku sudańskiego przeprowadzona na łamach firmowego biuletynu:

„(…) Sytuacja rynkowa
Głównym konkurentem na rynku w tkaninach z włókien sztucznych oraz tkaninach bawełnianych drukowanych (kretony) jest Związek Radziecki i Rumunia. W tkaninach popelinowych i typu „fancy” spotykamy się z konkurencją przede wszystkim Japonii, Jugosławii, Czechosłowacji i Węgier. O ile w pierwszej grupie tkanin tj. tkanin kretonowych i z włókien sztucznych cieszymy się lepszą opinią od konkurencji, o tyle w tkaninach popelinowych i fantazyjnych przewyższają nas w tym względzie wyraźnie Japończycy. Niezależnie od powyższego Japończycy dysponują o wiele szerszym asortymentem tkanin popelinowych, które umiejętnie reklamują na rynkach.

Zagadnienie reklamy
Na rynku sudańskim Japończycy reklamują szeroko niektóre artykuły, zwłaszcza popeliny, w postaci reklamy kinowej, ulotek, podarków, i tp. My posiadamy 2 takie artykuły, które winny być przedmiotem szczególnej reklamy na wzór japoński, a mianowicie Lido i Krakus. Obok reklamy kinowej przewiduje się opracowanie pewnych upominków, które dotyczyłyby tylko 2 artykułów, oraz nadanie tym artykułom specjalnego znaku fabrycznego. (…)”

CETEBE

Etykieta z tkaniny LIDO

Przytoczony tekst pokazuje też jak dużą aktywnością i świadomością wykazywało się CETEBE w sferze promocji. Podejście nietypowe jak na realia Polski Ludowej. Wynikało ono z uczestnictwa przedsiębiorstwa na międzynarodowych rynkach. Konkurencja robi swoje.

CETEBE uczestniczyło też w targach krajowych i zagranicznych. Tutaj możecie obejrzeć relację z 1956 r. (Pawilon Przemysłu Tekstylnego na Międzynarodowych Targach Poznańskich) – piękne stoisko CETEBE – wiklinowe manekiny, konie, lustra…robi wrażenie.

Jeszcze jedna ciekawostka – odnośnie logo firmowego, które widnieje na etykietach. Okazuje się, że pochodzi ono od loga mojej Alma Mater. „Nazwa i znak firmowy Przedsiębiorstwa pochodzą z pierwszych lat istnienia CETEBE. Fregata była godłem najstarszej polskiej uczelni handlowej – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wychowankowie łódzkiego oddziału tej Szkoły, którzy w latach 1947-48 zasilili kadry aparatu handlu zagranicznego, adaptowali fregatę jako symbol łódzkiego eksportera polskich towarów tekstylnych.”

Do etykiet CETEBE i historii tego przedsiębiorstwa będę jeszcze wracała w przyszłych wpisach.

2 thoughts on “Etykiety CETEBE (1)

  1. Pingback: Etykiety CETEBE | Vintage Design Blog

  2. Pingback: Radwan Pąkowski grafika użytkowa | Vintage Design Blog

Comments are closed.