O blogu // About

Witaj na VintageDesignBlog.com. Blog jest poświęcony historii reklamy i wzornictwa przemysłowego. Prezentowane eksponaty pochodzą w większości z mojej kolekcji (jeżeli nie, cytuję źródło). Zezwalam na wykorzystanie moich zdjęć pod warunkiem podania źródła: www.vintagedesignblog.com i zamieszczenia aktywnego linka.

Zapraszam do lektury!

…………………………………………………………………………………………………

Welcome to VintageDesignBlog.com. This blog is on the history of advertising and design. Most of the items presented here come from my collection (otherwise I cite a source). Feel free to use my photos, provided you cite: www.vintagedesignblog.com and link to my blog.

Enjoy!